Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

W związku z realizacją zobowiązań wynikających z Wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie „Solna Dolina” zamieszcza poniżej Raport z badania LSR.