Sondaż – działania komunikacyjne i środki przekazu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” na lata 2023 – 2027 poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad skutecznej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnok8nlaNLODRKfNZfQ5j_6P15EtXFJRwRl23-yYPNeZDoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0