Spotkania konsultacyjno-informacyjne

W dniach: 22, 23, 29 i 30 września br. odbyły się na terenie gmin: Chodów, Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Przedecz i Kłodawa spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad  opracowywania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020.

W spotkaniach udział wzięli zarówno przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem prowadzonej działalności jak i osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, w tym osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Na spotkaniach omówione zostały główne zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu.