Znowelizowane Rozporządzenie MRiRW

W załączeniu tekst jednolity Rozporządzenia MRiRW  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

[pdf-embedder url=”http://solnadolina.eu/wp-content/uploads/2016/10/Rozporządzenie-MRiRW-Wsparcie-na-wdrażanie-operacji-w-ramach-RLKS_tekst-jednolity.pdf” title=”rozporzadzenie-mrirw-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-rlks_tekst-jednolity”]

rozporzadzenie-mrirw-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-rlks_tekst-jednolity