Szkolenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

W dniu 7 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się czwarte szkolenie członków organu decyzyjnego. Tym razem były to praktyczne warsztaty z przeprowadzania oceny wniosków. Szkolenie prowadziła kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak.

Tematyka szkolenia był tym bardziej istotna, że w lutym br. dokonane zostały zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z w zakresie wezwań Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia oraz zapisów dotyczących wydania opinii o zmianie umowy o przyznaniu pomocy dokonywanej przez Beneficjenta. Członkowie Rady mieli więc możliwość praktycznego zastosowania nowych zapisów procedury, do oceny wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz  zachowania dziedzictwa lokalnego.