Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Powiększ obraz

W dniu 21 marca pracownicy biura wzięli udział w szkoleniu w w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Szkolenie prowadzone było przez Ryszarda Kamińskiego z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Leszka Lesiaka z CDR o/Kraków. Jego celem było podniesienie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla wzmocnienia roli LGD w środowiskach lokalnych. Szkolenie zostało bezpłatnie zorganizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.