Sprawozdania i uchwały

XXXII Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Prezesa za rok 2016.pdf

Rachunek zysków i strat – 2016 rok.pdf

Bilans za 2016 rok.pdf

Informacja dodatkowa – 2016 rok. pdf

Uchwały WZC z dnia 16 marca 2017 roku

Uchwała 1_83_2017_ przyjęcie sprawozdania finansowego.pdf

Uchwała 2_84_2017_przyjęcie sprawozdania z działalności.pdf

Uchwała 3_85_2017_zatwierdzenie raportu.pdf

Uchwała 4_86_2017_zatwierdzenie zmian LSR.pdf

Uchwała 5_87_2017_zatwierdzenie zmian kryteriów lokalnych.pdf

A.1_karta-oceny-operacji_podejmowanie-działalności-gospodarczej-wersja-1z.pdf

A.2_karta-oceny-operacji_rozwijanie-działalności-gospodarczej-wersja-1z.pdf

4-B_Karta-oceny-operacji-powyżej-50-tys._wersja-1z.pdf

4-C_karta-oceny-operacji_granty-wersja-1z.pdf