Warsztat refleksyjny

Powiększ obraz

W dniu 17 stycznia 2017 roku w Agroturystyce „Maja” w Cząstkowie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestniczyli w nim Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Uczestnicy warsztatu w oparciu o przygotowane przez pracowników biura zestawienia dyskutowali na temat finansowego i rzeczowego poziomu realizacji LSR. Podnoszona była kwestia opóźnień w ocenie postępowań ofertowych i zamówień publicznych, co może negatywnie wpłynąć na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników.

Członkowie Rady pozytywnie ocenili jakość składanych do LGD wniosków, uznając jednocześnie, że kryteria pozwalają na wybór tych projektów, które w największym stopniu wpływają na realizację lokalnej strategii. Podobnego zdania byli Wnioskodawcy, którzy pozytywnie ocenili również „czytelność” i przyjazność procedur. Warsztat skłonił uczestników do refleksji nie tylko nad minionym okresem, dyskutowano także o przyszłości LIDERA i Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.