Zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju

Powiększ obraz

W związku z wejściem w życie Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020, przedstawiamy Państwu propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Zmiany wskaźników podyktowane są koniecznością zapewnienia jednolitego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Na Państwa uwagi i sugestie w zakresie proponowanych zmian czekamy do 9 lutego 2018 roku.

Uwagi zgłaszać można bezpośrednio w biurze LGD lub telefonicznie: 603 994 142.

Tekst proponowanych zmian w załączeniu. Tekst dodawany wyróżniono kolorem czerwonym, a usuwany przekreślono i wyróżniono kolorem zielonym.

Proponowane zmiany wskaźników w LSR