Warsztaty z pisania biznesplanu

Powiększ obraz

    W dniu 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty z pisania biznesplanu. Warsztaty skierowane były do osób, które chciały zdobyć umiejętności praktyczne w pisaniu planu na biznes. Miały na celu przedstawienie procesu przygotowania biznesplanu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami, które dołącza się do wniosku.

Program warsztatów obejmował m.in. wprowadzenie do tematyki biznesplanu (Co to jest biznesplan? Jakie są funkcje i cele biznesplanu? Jakie są korzyści płynące z prawidłowo przygotowanego biznesplanu? Skuteczny biznesplan i jego podstawowa struktura), a także wypełnianie dokumentu krok po kroku.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach pozwoli naszym przyszłym Wnioskodawcom bez kłopotów przygotować wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.