Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa

Informujemy, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godz.: 10:00 – 13:00 w Bistro Solniczka w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej pełnił będzie dyżur i świadczył nieodpłatne doradztwo.

Usługi doradcze w zakresie finansowym, podatkowym i prawnym skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy.