Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić          

na XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 12.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2016 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2016 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(83)/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(84)/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu.
  w roku 2016 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(85)/2017 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały nr 4(86)/2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 11. Podjęcie uchwały nr 5(87)/2017 w sprawie przyjęcia zmian kryteriów wyboru operacji.
 12. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

 

W załączeniu projekty uchwał:

Uchwała WZC nr 1(83)/2017.pdf

Uchwała WZC nr 2(84)/2017.pdf

Uchwała WZC-nr 3(85)/2017.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały 3(85)/2017.pdf

Uchwała WZC nr 4(86)/2017.pdf

Uchwała WZC nr 5(87)/2017.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały 5(87)/2017.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały 5(87)/2017.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały 5(87)/2017.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały 5(87)/2017.pdf