Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Stowarzyszenie „Solna Dolina” otrzymała kolejny bonus na realizację LSR w wysokości 550 000 zł. W związku z powyższym zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 25 marca 2020 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl