UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro LGD jest czynne. Jednakże w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w biurze. Pracownicy pracują w systemie pracy zdalnej, która pozwala tym samym na wykonywanie dotychczasowych obowiązków służbowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl. Bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy, ale prosimy o rozwagę i wizyty w biurze jedynie w szczególnych przypadkach – gdy sprawy nie można załatwić w drodze mailowej lub telefonicznej.

Jednocześnie informujemy Beneficjentów oraz Wnioskodawców poddziałania 19.2, wezwanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.