Wielkanoc 2020

Wszystkim mieszkańcom naszego obszaru oraz przyjaciołom Solnej przesyłamy moc serdecznych życzeń.