Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych

W dniu 19 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbyło się Forum Rolnicze pt. „Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych”.

Forum zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Radę Powiatową w Kole.W wydarzeniu wzięły także udział 3 Lokalne Grupy Działania („SolnaDolina”, „Turkowska Unia Rozwoju” oraz „Wielkopolska Wschodnia”), które zaprezentowały swój dorobek i doświadczenia w aktywizacji obszarów wiejskich. Omówiono również możliwości współpracy, a także finansowania działań Kół Gospodyń Wiejskich oraz podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach LGD. Stowarzyszenie „SolnaDolina” reprezentowane było przez panią Prezes Magdalenę Bawej. Wydarzenie zakończyła wymiana pomysłów i doświadczeń uczestników oraz deklaracja organizacji dalszych działań integrujących Koła Gospodyń Wiejskich i inne instytucje, którym zależy na rozwoju obszarów wiejskich. Wśród prelegentów prezentujących pomysły i doświadczenia KGW była także – między innymi – Pani Anna Stanisławska.