Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r od godz. 15.00 w Bistro „Solniczka”, Kłodawa, ul. Poznańska 1

Warsztat skierowany jest w szczególności do członków Organów LGD, wnioskodawców mieszkańców obszaru oraz przedstawicieli LGD. Jego przedmiotem będzie podsumowanie dotychczasowego wdrażania LSR i działania LGD.

Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?