Prośba do Wnioskodawców o wypełnienie ankiety

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy Wnioskodawców do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur.
Wyniki ankiety posłużą do oceny adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety