Warsztaty dla potencjalnych Grantobiorców

W dniu 05 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu dla potencjalnych Grantobiorców.

Frekwencja na warsztatach przerosła nasze oczekiwania, ale to oznacza, że potrzeby na realizację zadań grantowych są duże i coraz więcej organizacji zdaje sobie również sprawę, jak ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Zajęcia warsztatowe prowadziły: kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak i specjalista ds. wdrożeniowych i aktywizacyjnych – p. Beata Mruk.

Uczestnicy samodzielnie wypełniali poszczególne sekcje formularza wniosków, mieli możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z celami zawartymi w LSR i  dowiedzieć się jakie załączniki w przypadku poszczególnych wniosków będą zobowiązani dołączyć.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników i skutkować będą tym, że składane w ramach ogłoszonych naborów wnioski będą dobrej jakości.