JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA

Powiększ obraz

1 lipca br. Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  na Stadionie Miejskim w Dąbiu. Swoją obecnością na imprezie zaszczyciła nas Prezes Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami – pani Maria Siwińska.

Jarmark cieszy się już kilkuletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców
i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego Jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Jego celem jest ochrona i kultywowanie tradycji ludowej, prezentacja kuchni regionalnej, promocja potraw autentycznych
i tradycyjnych, upowszechnianie tradycyjnych przepisów. Wśród wystawców w tegorocznym przeglądzie znaleźli się: Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Dąbiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Domaninie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie,  Koło Gospodyń Wiejskich w Chruścinie oraz państwo Karolina i Paweł Krzywańscy. Na stoiskach lokalnych twórców swoje prace zaprezentowali: p. Marianna Kołodziejczak gm. Kłodawa, p. Renata Męczekalska gm. Kłodawa, p. Marta Bugała gm. Dąbie, p. Luiza Maciejewska gm. Chodów, p. Grażyna Fraszczyk gm. Dąbie oraz p. Anna Janczak gm. Dąbie.

Na pochwałę zasługuje nie tylko zgodność potraw z tradycjami wielkopolskimi, ale także niezwykła staranność, z jaką przygotowano stoiska. Uczestnicy Jarmarku z ochotą degustowali przygotowane potrawy, chwaląc swojski smak i oryginalne podanie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się stoiska lokalnych twórców, na których podziwiać było można oryginalne hafty, prace szydełkowe, własnoręcznie wykonaną biżuterię, zabawki i zapachowe mydełka.

Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest
i nadal może być wykorzystywany dzięki ludziom zaangażowanym
w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy, takie inicjatywy jak Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi
i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju i Europy. Dziękujemy wszystkim wystawcom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych ekspozycji.