Jesteś tutaj:

Kategoria: Archiwum

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych

Więcej o: Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym w maju br. rozpoczęciem naboru wniosków zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej do udziału w organizowanych spotkaniach informacyno – konsultacyjnych w zakresie zasad pozyskiwania środków i opracowania wniosków na poszczególne zakresy.

Więcej “Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych”

Posiedzenie Rady w sprawie protestu

W dniu 11.12.2017 roku w sali nr 13 Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, o godzinie 11:00, rozpoczęło się  Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w celu dokonania weryfikacji wyników dokonanej w dniu 24 listopada 2017 roku oceny wobec wniesionego protestu dot. operacji pn. „Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisu i montażu urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych”, złożonej przez Artura Nowaka.

W załączeniu protokół z posiedzenia.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 11.12.2017

 

 

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 7/2017

W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 7/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu. Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 7/2017”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 6/2017

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 6/2017

W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 6/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 6/2017”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017

               W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 4/2017

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 4/2017

W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 4/2017”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 4/2017, 5/2017 6/2017 i 7/2017 informuję, że w dniu 24 listopada o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 4/2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 4/2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 4/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 480 000,00 zł
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 4/2017 złożono 9 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 4/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 395 000 zł, w tym:
 • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 125 000 zł
 • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 270 000 zł
W ramach naboru Nr 5/2017 złożono:
 • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)
 • 3 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 5/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 6/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 6/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:
Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 213 600 zł
W ramach naboru Nr 6/2017 złożono 6 wniosków
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 6/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Do góry