Kolejny Jarmark lokalnego potencjału regionu za nami

02 lipca 2022 roku Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  w Grzegorzewie.

Jarmark cieszy się już kilkunastoletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego Jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Celem przeglądu jest ochrona i kultywowanie tradycji ludowej, prezentacja kuchni regionalnej, promocja potraw autentycznych i tradycyjnych, upowszechnianie tradycyjnych przepisów. W tegorocznym przeglądzie udział wzięli: Koło Gospodyń Wiejskich Borysławice Kościelne, Koło Gospodyń Wiejskich Borysławice Zamkowe, Koło Gospodyń Wiejskich Bylice, Koło Gospodyń Wiejskich Grodna, Koło Gospodyń Wiejskich Grzegorzew, Koło Gospodyń Wiejskich Ponętów Dolny, Koło Gospodyń Wiejskich Tarnówka. Na stoiskach lokalnych twórców podziwiać można oryginalne hafty, prace szydełkowe, własnoręcznie wykonaną biżuterię, kwiaty z bibuły, rzeźby drewniane, artkuły wykonane z metalu. Wśród wystawców rękodzieła byli: p. Agnieszka Chyżewska gm. Grzegorzew, Klub Senior + z Grzegorzewa, Państwo Ewelina i Rafał Nita z Grzegorzewa oraz Państwo Aleksandra i Krzysztof Zawaccy. Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest – i nadal może być wykorzystywany – dzięki ludziom zaangażowanym w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy, takie inicjatywy jak Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju i Europy.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych ekspozycji.