Rozstrzygniecie konkursu na logo produktu lokalnego

W dniu 22 lutego 2023 roku, w Kłodawie, w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej projekty logo produktu lokalnego „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.
Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

          W ramach konkursu, który trwał zgodnie z Regulaminem konkursu na logo produktu lokalnego „Produkt Lokalny Solnej Doliny” od 01 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku, wpłynęły prace konkursowe następujących osób (lista osób w kolejności wpłynięcia projektów):

  1. Pan Piotr Karolak – 3 projekty
  2. Pani Anna Łukaszewska – 3 projekty
  3. Pani Agata Ogorzelska – 2 projekty

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Pani Magdalena Bawej, Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina” – przewodniczący Komisji
  2. Pan Tomasz Ludwicki, Wiceprezes Stowarzyszenia „Solna Dolina” – członek Komisji
  3. Pani Magdalena Fabiniak, kierownik biura Stowarzyszenia „Solna Dolina” – członek Komisji

dokonała oceny poszczególnych projektów zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. walory estetyczne i graficzne projektu,
  2. oryginalność pomysłu, łatwość kojarzenia i zapamiętywania,
  3. oddanie tożsamości i specyfiki obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina”
  4. czytelność i funkcjonalność w konwersji na różne media i produkty

Pan Piotr Karolak otrzymał 8 punktów za 1 projekt, 7 punktów za 2 projekt i 8,67 punktów za 3 projekt.

Pani Anna Łukaszewska otrzymała 11,50 punktów za 1 projekt, 9 punktów za 2 projekt i 9,30 punktów za 3 projekt.

Pani Agata Ogorzelska otrzymała 10,67 punktów za 1 projekt i 8,16 punktów za 2 projekt.

Zwycięzcą konkursu została pani Anna Łukaszewska z projektem numer 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu podarunkowego do sklepu Media Markt o wartości  1 000,00zł.

Pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie, a także pomysłowość i poświęcony czas.

A tak prezentuje się zwycięskie logo produktu lokalnego „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.