Solna Dolina prezentuje dziedzictwo kulturowe Wielkopolski w Brukseli

Solna Dolina brała udział w tegorocznych obchodach Dnia Św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła w czwartek, 14 listopada obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. (http://www.wielkopolska.eu)

Reprezentantki Solnej Doliny miały za zadanie przygotowanie stoiska prezentacyjnego wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego podczas uroczystych obchodów Dnia Św. Marcina w Brukseli. W czasie kilku dni pobytu był krótki czas na zwiedzanie Europarlamentu i Brukseli oraz na spotkania z Posłami Rzeczypospolitej Polskiej do Europarlamentu Europejskiego. Reprezentantami Stowarzyszenia w Brukseli były Panie: Magdalena Bawej- Prezes „Solnej Doliny” oraz  Ewa Ochędalska- reprezentantka Gminy Kłodawa i Powiatu Kolskiego, Krystyna Czupryniak- reprezentantka Gminy Przedecz, Anna Misztal- reprezentantka Gminy Chodów, Bożena Frątczak- reprezentantka Gminy Olszówka i Izabela Kacperska- reprezentantka Gminy Grzegorzew. Solna Dolina wzięła udział w wydarzeniu na zaproszenie Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego- Pani Izabeli Mroczek. Reprezentantkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu PROW były Panie: Anna Jakubowska- Zastępca Dyrektora oraz Kinga Smólczyńska- Śnieć i Marta Jachimowska.

Dziękujemy Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie godnej reprezentacji Wielkopolski i Solnej Doliny w Brukseli. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie tak ważnego zadania. Swoje wyrazy wdzięczności kierujemy także do naszych Gmin zrzeszonych w LGD oraz do Wszystkich sponsorów i twórców ludowych. Dzięki wspaniałej współpracy różnych osób i podmiotów Solna Dolina ugościła odwiedzających stoisko prawdziwie po wielkopolsku.

Atrakcjami wydarzenia były również świeżo wypiekane rogale świętomarcińskie, wystawa z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, występy na żywo i tradycyjne specjały.

W wieczorze, na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, wzięło udział ponad 600 gości, w tym ambasadorowie Polski i innych krajów europejskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Komitetu Regionów, regionów partnerskich.Część artystyczną wydarzenia zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006 i poznańscy szczudlarze, która zaprezentowała etiudę parateatralną o postaci i życiu św. Marcina.

Na stoisku Solnej Doliny Goście mogli skosztować pieczonej nadziewanej gęsiny, różnych wielkopolskich wędlin, pyr z gzikiem, pasztecików, paluchów, różnych przetworów i ogórków kiszonych, nalewek, win z Winnicy Maria z Korzecznika, piwa z kłodawskiego Browaru Zodiak oraz ciast i tradycyjnych faworków. Całość prezentacji dziedzictwa kulturowego uzupełniały symbole narodowe upamiętniające 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę a także kruchy solne z Kopalni Soli w Kłodawie przygotowane przez Lokalną Grupę Działania jako upominki, a nawiązujące do kłodawskich złóż soli, którym Solna Dolina zawdzięcza swoją nazwę.

Ostatniego dnia pobytu w Belgii reprezentantki Stowarzyszenia odbyły wizytę studyjną w belgijskiej Lokalnej Grupie Działania z Antwerpii „Leader Provincie Antwerpen” reprezentowane na spotkaniu przez Pana Miela Gilisa – przedstawiciela LEADER MarkAante Kempen+. Podczas prezentacji dorobków belgijskiej i polskiej LGD poznano dobre praktyki i przykłady realizowanych projektów.

Dzień św. Marcina organizowany przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli cieszy się coraz większą popularnością, powiększając co roku grono miłośników Wielkopolski. Dzięki obecności Solnej Doliny w wydarzeniu, goście mogli poznać także dziedzictwo – nie tylko kulinarne- oraz bogactwo wschodniego krańca naszego Regionu.

autor: Magdalena Bawej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”