Stopień realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju na dzień 31.12.2018

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie „Solna Dolina” przedstawia informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami.