Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Powiększ obraz

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 oraz Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 w dniach 27 i 28 lutego odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Uczestnicy spotkań w Grzegorzewie i Kłodawie dyskutowali nad propozycjami zgłoszonymi przez Radę Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz rekomendacjami Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji.  Ostatecznie nie zgłoszono uwag do proponowanych zmian.

Przypominamy również, że termin zgłaszania uwag do zmian lokalnych kryteriów wyboru upływa w dniu 03 marca, a uwag do zapisów LSR  w dniu 07 marca.