Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Powiększ obraz
W dniach od 26 do 28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Uczestnikami tego wyjazdu będą przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski.
W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej, podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie LGD w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja w ramach Śniadania Wielkanocnego, promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe. Podczas wyjazdu studyjnego LGD „Solna Dolina” zaprezentuje swój dorobek oraz tradycje kulinarne i kulturowe województwa wielkopolskiego.