Jesteś tutaj:

Kategoria: Strona główna

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 20 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Gratulujemy Członkom Zarządu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej “XXXIII Walne Zgromadzenie Członków”

Zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju

Więcej o: Zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z wejściem w życie Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020, przedstawiamy Państwu propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Zmiany wskaźników podyktowane są koniecznością zapewnienia jednolitego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Na Państwa uwagi i sugestie w zakresie proponowanych zmian czekamy do 9 lutego 2018 roku.

Uwagi zgłaszać można bezpośrednio w biurze LGD lub telefonicznie: 603 994 142.

Tekst proponowanych zmian w załączeniu. Tekst dodawany wyróżniono kolorem czerwonym, a usuwany przekreślono i wyróżniono kolorem zielonym.

Proponowane zmiany wskaźników w LSR

 

Warsztat refleksyjny

Więcej o: Warsztat refleksyjny

W dniu 17 stycznia 2017 roku w Agroturystyce „Maja” w Cząstkowie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestniczyli w nim Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej “Warsztat refleksyjny”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Więcej o: Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.

Poniżej link do ankiety:

Ankieta

 

Międzypokoleniowa Wigilia w Głębokiem

Więcej o: Międzypokoleniowa Wigilia w Głębokiem

         Na terenie Gminy Olszówka w miejscowości Głębokie od listopada do grudnia 2017 roku odbywały się warsztaty kulinarne z przygotowywania tradycyjnych potraw Wigilijnych i Bożonarodzeniowych z obszaru Wielkopolski wschodniej. Warsztaty przeprowadzane były w ramach zadania „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych w Głębokiem” w ramach projektu grantowegoRealizacja działań edukacyjnych zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu zabytkowego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej “Międzypokoleniowa Wigilia w Głębokiem”

Posiedzenie Rady w sprawie protestu

W dniu 11.12.2017 roku w sali nr 13 Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, o godzinie 11:00, rozpoczęło się  Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w celu dokonania weryfikacji wyników dokonanej w dniu 24 listopada 2017 roku oceny wobec wniesionego protestu dot. operacji pn. „Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisu i montażu urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych”, złożonej przez Artura Nowaka.

W załączeniu protokół z posiedzenia.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 11.12.2017

 

 

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 7/2017

W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 7/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu. Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 7/2017”

Do góry