Jesteś tutaj:

Projekt współpracy „Dobre Bo Nasze”

Szanowni mieszkańcy, Stowarzyszenie „Solna Dolina” realizuje Projekt Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt „Dobre Bo Nasze” realizowany jest w partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju, a głównym jego […]

Podpisanie umowy na projekt współpracy – Dobre Bo Nasze

W dniu 26 października 2022 roku Prezes Zarządu – P. Magdalena Bawej i Wiceprezes – P. Tomasz Ludwicki podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowę na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego […]

Spotkanie Partnerów Projektu współpracy

16 czerwca br. w Krwonach spotkali się przedstawiciele Turkowskiej Unii Rozwoju, LGD Solna Dolina i LGD Puszcza Notecka. Rozmowy dotyczyły planowanej realizacji projektu współpracy. Ze strony naszego Stowarzyszenia w rozmowach uczestniczyła Prezes – Magdalena Bawej oraz pracownicy biura: Beata Mruk i Magdalena Fabiniak. (Fot.biuro TUR)

Kolejna umowa w ramach projektu współpracy „Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia „Solna Dolina”,  „Solidarni w Partnerstwie”,  Unia Nadwarciańska,   „Wielkopolska Wschodnia” oraz Między Ludźmi i Jeziorami,  w dniu 06 września 2018 r.,  w Słupcy podpisali umowę, której przedmiotem jest: dostawa i montaż na obszarze pięciu partnerskich LGD: 44 wiat przystankowo – rowerowych krytych gontem, wyposażonych w stół i  ławy, 44 tablic […]

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

W dniu 23 lipca 2018 r. w Słupcy przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania, w biurze Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej  podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń.

Wizyta studyjna Gości z Mazowsza

W dniu 22 września br. mieliśmy ogromny zaszczyt gościć na naszym obszarze mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Wyjazd zrealizowany był w ramach projektu dofinansowanego z KSOW: „Aktywizacja sołectw na Mazowszu”. Uczestników wyjazdu studyjnego na swoim terenie powitał Burmistrz Kłodawy – Pan […]

Warsztaty kulinarno – fermentacyjne

Szanowni mieszkańcy, LGD Turkowska Unii Rozwoju – T.U.R serdecznie zaprasza wszystkich miłośników kuchni naturalnej i ziół z obszaru działania LGD Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz LGD Solna Dolina do udziału w warsztatach kulinarno – fermentacyjnych, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie „Dzikiej kuchni”. Szkolenie poprowadzą dla Państwa Kaja Nowakowska i […]

Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych

W dniach 19 – 21 lipca br. grupa naszych aktywnych liderów wraz z liderami z zaprzyjaźnionej LGD „Turkowska Unia Rozwoju” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Czech, by pod czujnym okiem cudownej, charyzmatycznej i niezwykle otwartej Petry Chrustowej z czeskiej Lokalnej Grupy Działania Mas Opavsko podnosić swoją wiedzę w zakresie certyfikacji produktów lokalnych. Wyjazd realizowany […]

Wyjazd studyjny PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, CZŁONKÓW LGD „SOLNA DOLINA”, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZE LOKALNE ORAZ MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ I ROZWOJEM PRODUKTÓW LOKALNYCH na obszarze działania LGD, do udziału w wyjazdowym szkoleniu, które organizowane jest w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów, a także wymiany doświadczeń w zakresie budowania marki. Wyjazd organizowany jest wspólnie […]

Konkurs dla mieszkańców obszaru „Solna Dolina” na logo produktu lokalnego

Szanowni mieszkańcy, Stowarzyszenie „Solna Dolina” rozpoczęło realizację Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD Turkowska Unia Rozwoju. W ramach realizacji […]