MÓJ WYBÓR – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne i chcące otworzyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie powiatu kolskiego.

W ramach projektu zapewnione są:

  • Wysoko wykwalifikowana kadra trenerska.
  • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe – doradztwo indywidualne i grupowe przygotowujące do założenia działalności gospodarczej.
  • Bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w kwocie 20 000 zł.
  • Bezzwrotne wsparcie pomostowe: 1 4000/mc przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe: szkoleniowo-doradcze.
  • Catering i materiały szkoleniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Więcej informacji w biurze projektu 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1 a, tel. 794 993 008

3
1

2