Dokumenty Stowarzyszenia

Komunikacja z lokalną społecznością:

Harmonogram komunikacji na 2017_1.pdf

Plan komunikacji na lata 2014_2020

 

Harmonogramy naboru wniosków:

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – wersja 2z

Harmonogram planowanych naborów/1z.pdf – nieaktualny

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – nieaktualny 

 

Statut:

Statut_ tekst jednolity z 16.12.2015 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020_tekst jednolity z dnia 16.03.17.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014_2020 – nieaktualna

 

Umowa z Samorządem Województwa na realizację strategii:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS

Aneks nr 1 do Umowy.pdf

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

REGULAMIN Rady tekst jednolity z 16 grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady – rejestr członków.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady – karta oceny formalnej.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady_karta oceny zgodnosci z Programem – wersja-II

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – karta oceny zgodności z LSR-część szczegółowa.pdf

Załącznik nr 3A do Regulaminu Rady_karta oceny zgodności z Programem – wersja-II

Załącznik nr 3A do Regulaminu Rady _GRANTY_karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa.pdf

Załącznik nr 4 A-1 – do Regulaminu Rady – wersja -1z.podejmowanie działalności.pdf

Załącznik nr 4 A-2 – do Regulaminu Rady – wersja -1z.rozwijanie działalności.pdf

Załącznik nr 4 B – do Regulaminu Rady – wersja -1z.- infrastruktura > 50 000zł.pdf

Załącznik nr 4 C – do Regulaminu Rady – wersja -1z – GRANTY.pdf

Załącznik nr 4 D – do Regulaminu Rady – Operacje Własne.pdf

Załączniki do Regulaminu Rady –  nieaktualne:

zalacznik-nr-4-a-1-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-a-2-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-b-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-c-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-d-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

 

Zestawienie rzeczowo – finansowe i budżet LSR:

Zestawienie rzeczowo finansowe na lata 2016-2023.pdf

Budżet LSR na lata 2016 – 2023

Wykorzystanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

 

Obowiązujące Logotypy:

LOGO Solnej Doliny_duże

LOGO Solnej Doliny_małe

LOGO Solnej Doliny mono

PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

PROW-2014-2020-logo-mono.jpg

LEADER.kolor.png

LEADER-mono.jpg

Symbol UE_white_low.jpg

Symbol UE_yellow_low.jpg

Symbol UE_black_white_low.jpg