Dokumenty Stowarzyszenia

Plan komunikacji na lata 2014_2020

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – wersja 2z

Harmonogram planowanych naborów/1z.pdf – nieaktualny

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – nieaktualny 

Statut_ tekst jednolity z 16.12.2015 (1)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014_2020

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS

REGULAMIN Rady tekst jednolity z 16 grudnia 2015 roku

zalacznik-nr-1-do-regulaminu-rady-rejestr-czlonkow

zalacznik-nr-2-do-regulaminu-rady-karta-oceny-formalnej

zalacznik-nr-3-do-regulaminu-rady_wersja-ii

zalacznik-nr-3-do-regulaminu-rady_inne-niz-granty_karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-czesc-szczegolowa

zalacznik-nr-3a-do-regulaminu-rady_wersja-ii

zalacznik-nr-3-a-do-regulaminu-rady_granty_karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-czesc-szczegolowa

zalacznik-nr-4-a-1-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-a-2-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-b-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-c-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-d-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

Zestawienie rzeczowo finansowe na lata 2016-2023.pdf

Budżet LSR na lata 2016 – 2023