Dokumenty Stowarzyszenia

Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej 

Ankieta monitorująca – podejmowanie działalności gospodarczej.pdf

Ankieta monitorująca – podejmowanie działalności gospodarczej – doc.

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Rozwijania działalności gospodarczej 

Ankieta monitorująca – rozwijanie działalności gospodarczej.pdf

Ankieta monitorująca – rozwijanie działalności gospodarczej.doc

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł

Ankieta monitorująca – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł. Pdf

Ankieta monitorująca – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł. doc

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje > 50 tys. zł

Ankieta monitorująca – Zachowanie dziedzictwa lokalnego > 50 tys. zł. Pdf

Ankieta monitorująca – Zachowanie dziedzictwa lokalnego > 50 tys. zł. doc

Ankiety monitorujące dla Grantobiorców

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadanie w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.pdf

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.doc

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadanie w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. pdf

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. doc

 

Komunikacja z lokalną społecznością:

Harmonogram komunikacji na rok 2018

Harmonogram komunikacji na 2017_1.pdf

Plan komunikacji na lata 2014_2020

 

Harmonogramy naboru wniosków:

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR_wersja 3z

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – wersja 2z – nieaktualne

Harmonogram planowanych naborów/1z.pdf – nieaktualny

Harmonogram naboru wniosków w ramach LSR – nieaktualny 

 

Statut:

Statut_ tekst jednolity z 16.12.2015 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020_tekst jednolity z dnia 16.03.17.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014_2020 – nieaktualna

 

Umowa z Samorządem Województwa na realizację strategii:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS

Aneks nr 1 do Umowy.pdf

Aneks nr 2 do Umowy.pdf

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

REGULAMIN Rady tekst jednolity z 16 grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady – rejestr członków.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady – karta oceny formalnej.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – karta oceny zgodności z Programem – wersja III

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady – karta oceny zgodności z LSR-część szczegółowa.pdf

Załącznik nr 3A do Regulaminu Rady_karta oceny zgodności z Programem – wersja-II

Załącznik nr 3A do Regulaminu Rady _GRANTY_karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa.pdf

Załącznik nr 4 A-1 – do Regulaminu Rady – wersja -2z.podejmowanie działalności.pdf

Załącznik nr 4 A-2 – do Regulaminu Rady – wersja -2z.rozwijanie działalności.pdf

Załącznik nr 4 B – do Regulaminu Rady – wersja -2z.- infrastruktura > 50 000zł.pdf

Załącznik nr 4 C – do Regulaminu Rady – wersja -1z – GRANTY.pdf

Załącznik nr 4 D – do Regulaminu Rady – Operacje Własne.pdf

Załączniki do Regulaminu Rady –  nieaktualne:

zalacznik-nr-4-a-1-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-a-2-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-b-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-c-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-d-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

 

Zestawienie rzeczowo – finansowe i budżet LSR:

Wykorzystanie budżetu LSR na dzień 30.06.2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za II półrocze 2016_1z.pdf

Zestawienie rzeczowo finansowe na lata 2016-2023.pdf

Budżet LSR na lata 2016 – 2023

Wykorzystanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

 

Obowiązujące Logotypy:

LOGO Solnej Doliny_duże

LOGO Solnej Doliny_małe

LOGO Solnej Doliny mono

PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

PROW-2014-2020-logo-mono.jpg

LEADER.kolor.png

LEADER-mono.jpg

Symbol UE_white_low.jpg

Symbol UE_yellow_low.jpg

Symbol UE_black_white_low.jpg

 

 

 

 

 

Jedna myśl na temat “Dokumenty Stowarzyszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona