Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD

 

Ogłoszenie numer 4/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.3.1
Działania na rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców

Ogłoszenie numer 3/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.1
Wspieranie działań przeciwdziałających wykluczeniu, aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej

Ogłoszenie numer 2/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.1.2
Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji

 

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji”

Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże

Więcej o: Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże
Na terenie powiatu kolskiego firma Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska  prowadzi rekrutację na bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże.

Projekt jest organizowany w ramach działania 6.5 “Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia, które w przeciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn zakładu pracy (np. redukcja etatów) i mieszkają na terenie powiatu kolskiego.

Więcej “Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże”

Do góry