Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Warsztaty z pisania biznesplanu

Więcej o: Warsztaty z pisania biznesplanu

    W dniu 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty z pisania biznesplanu. Warsztaty skierowane były do osób, które chciały zdobyć umiejętności praktyczne w pisaniu planu na biznes. Miały na celu przedstawienie procesu przygotowania biznesplanu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami, które dołącza się do wniosku.

Program warsztatów obejmował m.in. wprowadzenie do tematyki biznesplanu (Co to jest biznesplan? Jakie są funkcje i cele biznesplanu? Jakie są korzyści płynące z prawidłowo przygotowanego biznesplanu? Skuteczny biznesplan i jego podstawowa struktura), a także wypełnianie dokumentu krok po kroku.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach pozwoli naszym przyszłym Wnioskodawcom bez kłopotów przygotować wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Więcej o: Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków na niskooprocentowanej pożyczki w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Program realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze Makroregionu Północy-Zachód (tj. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim).

Szczegóły w załączeniu:

Projekt – Pierwszy biznes

 

 

Warsztaty dla Wnioskodawców

Więcej o: Warsztaty dla Wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty w zakresie przygotowania biznes planu dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Rozpoczynamy  o godzinie 10.00.

W związku z tym, że są to zajęcia warsztatowe, które polegały będą na praktycznym wypełnianiu biznes planów, prosimy o zabranie ze sobą laptopów lub wydrukowanych formularzy. Ułatwi to Państwu pracę z dokumentem i znacznie skróci czas, który na tą pracę poświęcicie.

Ważna informacja dla Wnioskodawców

Znalezione obrazy dla zapytania ważna informacja

Wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w nowym okresie programowania PROW   2014 – 2020  zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 13 września 2017 r.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Więcej o: Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Informujemy, że planujemy ogłosić nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w terminie 17.10.2017 – 30.10.2017.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oceniania i wyboru operacji przez LGD. Dokumentacja dostępna jest na naszej stronie: www.solnadolina.eu w menu bocznym: Procedury.

Zapraszamy również na indywidualne bezpłatne doradztwo w biurze stowarzyszenia ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) tel. 603 994 142, mail: solnadolina@wp.pl, www.solnadolina.eu

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE– UNIKNIESZ OCZEKIWANIA NA PORADĘ!

Aktualne na dzień dzisiejszy wzory formularzy wniosków pobrać można ze strony:

Aktualne na dzień 18 września 2017 roku wzory wniosków

W załączeniu szczegóły planowanych naborów:

Szczegóły dotyczące planowanych naborów

 

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Stowarzyszenie „Solna Dolina” ma już 10 lat. Z tej okazji w dniu 8 września 2017 roku w Gościńcu Zacisze w Domaninie odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Mieliśmy zaszczyt gościć Posła na Sejm RP Leszka Galembę, zastępcę dyrektora departamentu PROW Roberta Mikołajczaka, Sekretarza Powiatu Andrzeja Tomczyka, włodarzy gmin członkowskich: Wójta Gminy Grzegorzew Bożenę Dominiak, pełniącą funkcję Burmistrza Kłodawy Dorotę Galus, Burmistrza Miasta Dąbie Tomasza Ludwickiego, Wójta Gminy Chodów Henryka Tomczaka, Wójta Gminy Olszówka Włodzimierza Fraszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz Witolda Siwińskiego, a także Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodawie Danutę Dymczak, Prezesa KHBC sp. z o.o. w Straszkowie Grzegorza Fiałkowskiego, Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” Janusza Jankowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, prezesów i dyrektorów biur, wielkopolskich Lokalnych Grup Działania: Prezesa Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie Ireneusza Ćwieka wraz z dyrektorem biura Iwoną Bańdosz, Prezesa Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Jarosława Felczyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju Magdalenę Ciołek, Prezesa Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami Marię Siwińską wraz z dyrektorem biura Martą Błaszczyk oraz Prezesa Lokalnej Grupy Działania KOLD Damiana Łęszczaka.

Swoją obecnością obchody jubileuszowe uświetnili również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz licznie przybyli członkowie naszego stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Magdalena Bawej przypomniała zebranym początki stowarzyszenia i przedstawiła  dziesięcioletnie osiągnięcia Solnej Doliny. Nie zabrakło podziękowań, okolicznościowego tortu i wielu ciepłych słów.

Wszystkim osobom obecnym na uroczystości bardzo dziękujemy za życzenia, a przede wszystkim za to, że byliście z nami i swoją serdecznością sprawiliście, że był to wyjątkowy dzień.

Więcej “Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Informacja o godzinach pracy biura

Więcej o: Informacja o godzinach pracy biura

W dniu 08 września 2017 roku ze względu na uroczystości obchodów Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia biuro będzie czynne do godz. 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Do góry