Aktualności

Zapraszamy do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” zaprasza: twórców ludowych, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz wszystkich aktywnych mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, do czynnego uczestnictwa w JARMARKU LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA i DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA i prezentacji swojego dorobku artystycznego, a także zaprezentowania tradycyjnych potraw.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Dodatkowo dla osób chcących zaprezentować podczas Jarmarku tradycyjne potrawy załączamy wzór porozumienia.

Plakat informacyjny

Wzór porozumienia

Już wkrótce planujemy ogłoszenie naboru wniosków

Już wkrótce LGD “Solna Dolina” planuje ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Termin ten możne ulec zmianie w przypadku braku jego akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poniżej szczegóły planowanego naboru.

 

Plakat informacyjny na temat planowanych naborów

Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

Więcej o: Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

W związku z planowanymi na miesiąc wrzesień naborami wniosków w załączeniu ogólne warunki przyznania pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Budowa lub przebudowa infrastruktury

 

Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców

Więcej o: Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym opracowane zostały wzory ankiet monitorujących dla Beneficjentów  realizujących operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Beneficjent zgodnie z § 5 Umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do „przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych”.

Więcej “Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców”

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych złożone w naborze nr 7/2017/G wybrane

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naboru nr 7/2017/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz lista zadań wybranych.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Lista zadań wybranych_nabór nr 7/2017/G

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych złożone w naborze nr 6/2017/G wybrane

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naboru nr 6/2017/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz lista zadań wybranych.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Lista zadań wybranych_nabór nr 6/2017/G

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych złożone w naborze nr 5/2017/G wybrane

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naboru nr 5/2017/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz lista zadań wybranych.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Lista zadań wybranych_nabór nr 5/2017/G

Do góry